هتل سنتی سرابی هتل سنتی سرابی 7e4d79ce412be8

هتل سنتی سرابی

هتل سنتی سرابی
این خانه تاریخی با قدمت 210 سال متعلق به دوره قاجاریه بوده که پس از مرمت وتجهیز از ابتدای سال 1392 به عنوان اولین هتل سنتی استان